Portfolio > City Series

Natal II, Praia do Pitangui
Natal II, Praia do Pitangui
Found Objects and Wire
25.5 x 5 x 2.25
2015